Välkommen till Ecorado!

Vi arbetar med inspiration som verktyg och med hållbarhet som mål.
Vi vill ta dig från upplevelse till
kunskap och från kunskap till nyfikenhet, förändring, förundran och varsamhet.
Vi parar spetskompetens inom hållbar utveckling och värdegrundsfrågor med spetskompetens inom upplevelsepedagogik och design och konstnärlig gestaltning.

Vi arbetar i fyra verksamhetsområden:

Sagoriket, upplevelser hemma utifrån Roland Arvidssons sagovärld

Läroriket, upplevelsebaserad lärande främst riktat mot skolan

Upplevelseriket, upplevelser i det offentliga rummet

TellUs Transformation, upplevelsebaserat förändringsarbete i företag 

"Det finns inget rätt eller fel"

Under måndagen fick barnen på Sankt Anna skola kliva in i en fantasivärld och på ett lekfullt sätt lära sig mer om de 17 globala utvecklingsmålen. På plats fanns också lokal- och riksdagspolitiker. Läs artikeln i NT här.

LÄS MER …

17 också! Nytt läromedel

Nu finns läromedlet 17 också! om de globala målen fritt nedladdningsbart på Lärorikets hemsida. Läromedlet som riktar sig mot höstdadie och gymnasie har tagits fram i samarbete med tecknaren Kalle Landegren.

LÄS MER …

Världens modernaste lekplats?

Kanske inte än men tanken är att lekplatsen i Magistratshagen i Linköping ska bli något alldeles unikt med hjälp av Internet of Things projektet Play IT som projektleds av Ecorado och Uppsala Universitet. Se inslag från SvT Öst SvT Uppsala här.

LÄS MER …

Ecorado i Affärsliv

Roland Arvidsson och Anders Carlsson från Ecorado intervjuas i Affärsliv, en sajt med fokus på Östergötlands näringsliv som även ger ut en bilaga till de två stora dagstidningarna i regionen; Corren och NT. I artikeln lyfts bland annat vår ansats att skapa positiva berättelser om framtidsfrågorna. 

LÄS MER …

Ecorado får 1,8 Mkr för interaktiva lekmiljöer

Vinnova tilldelar Ecorado 1,8 Mkr från det strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet inom projektet Play IT - De lekfulla sakernas internet.

LÄS MER …

Nytt läromedel om globala målen på gång

Sida har beviljat vår ansökan att ta fram ett nytt läromedel om de Globala målen, denna gång riktiat mot högstadiet. Läromedlet tas fram i samrbete med Kalle Landegren, också känd som Lakkel, från bland annat Galago.

LÄS MER …